Tłumaczenia drobne

Przetłumaczymy:

  • prace semestralne 
  • prace zaliczeniowe
  • wypracowania 
  • inne 


Cennik:


 1-3 stron:               40 zł / stronę

 
3 i więcej stron:       35 zł / stronę

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2016 r.


Strona liczona jest niezależnie od rozmiaru, ale maksymalnie ilość znaków mieszcząca się na formacie A4, marginesy 2,5 cm, czcionka 14, interlinia 1,5.