FAQ

Frequently Asked Questions- Często zadawane pytania


Angielski dla znajomych


Mam grupę 4 znajomych. Od kiedy możemy zacząć naukę?

Naukę możemy rozpocząć od razu, po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Jak rozliczamy się za zajęcia?

Przelewem na konto bankowe, kartą lub gotówką w kasie biura, do 20-go każdego miesiąca. Numer konta jest podany w umowie.

Nie mam grupy znajomych, a chciałbym rozpocząć naukę. Czy to możliwe?

Tak. Proszę skontaktować się w biurem w celu umówienia się na test lub rozmowę, kwalifikującą do odpowiedniej grupy.

Cena szkolenia zawiera 4 lub 8 spotkań. A co w sytuacji, kiedy któreś ze spotkań wypadnie?

Jeśli zajęcia zostaną odwołane z przyczyn leżących po stronie English 4 friends, mogą zostać odrobione w późniejszym terminie, jednak najczęściej są odliczane od ostatniego miesiąca nauki, za który płaci się wtedy mniej. Z powodu nieobecności Uczestnika należność za zajęcia nie jest zwracana, zajęcia takie nie są też odrabiane. Lektor chętnie zgodzi się na dodatkową bezpłatną konsultację w celu przerobienia zaległego materiału.

Czy za rezygnację ze szkolenia pobierana jest opłata?

Nie, dlatego, że działanie takie to klauzula niedozwolona w umowie. Jeśli Uczestnik musi zrezygnować z zajęć, składa rezygnację pisemną w biurze i reguluje bieżące należności. Niestety takiej osobie nie zostanie wydane zaświadczenie ukończenia szkolenia na danym poziomie. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej


Jak wygląda zapisanie się na zajęcia?

Zapisać można się telefonicznie lub mailowo (patrz: kontakt). Lektor zapyta o branżę, stanowisko i termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz umówi spotkanie.

Jak rozliczamy się za spotkanie?

W dniu spotkania, po zajęciach.


Zajęcia konwersacyjne


Ile osób musi być na konwersacjach?

Przynajmniej 2 poza lektorem. Chyba, że Klient umówi się na konwersacje indywidualne z lektorem.

Na jakim poziomie językowym są osoby do konwersacji?

Różnym, ale zbliżonym do siebie, by Uczestnicy na mniej zaawansowanym poziomie też mogli porozmawiać, a zaawansowani się nie nudzili :)


Konsultacje indywidualne dla dorosłych


Czy można umówić się na spotkanie dzień wcześniej, albo tego samego dnia?

Oczywiście, jeśli obydwu stronom będzie odpowiadał termin i godzina spotkania.

Jak rozliczamy się za spotkania?

W przypadku konsultacji jednorazowej- po zajęciach. W przypadku konsultacji regularnych- raz w miesiącu.


Konsultacje indywidualne dla dzieci


Moje dziecko jest bardzo nieśmiałe i nie wiem, czy będzie chciało chodzić na zajęcia. Czy jest możliwość zorganizowania zajęć próbnych?

Pierwsze spotkanie informacyjne jest bezpłatne i odbywa się w obecności rodziców i dziecka. Aby konsultacje indywidualne miały sens i dziecko chciało współpracować z lektorem, musi go polubić. Pierwsze spotkania zwykle są stresujące dla małego dziecka, ale z pewnością zaniesie swoje wrażenia do domu. Wtedy rodzice podejmą decyzję o ewentualnej dalszej współpracy z lektorem.

Czy mogę być obecna na zajęciach z dzieckiem?

Na spotkaniu informacyjnym tak, na konsultacjach niestety nie. To czas dla dziecka i lektora, czas na poznanie się, wypracowanie warunków udanej współpracy, a mamę i tatę zaprosimy na ten czas na kawę do pobliskiej restauracji :) Raz na semestr rodzice są informowani pisemnie lub ustnie o postępach dziecka. Lektor jest również w stałym kontakcie z rodzicami.